Dieta w chorobach

Praktycznie każda z jednostek chorobowych wymaga przestrzegania określonej diety. Gdy jest to początek choroby niejednokrotnie sama dieta i właściwe żywienie mogą bezpośrednio się przyczynić do wyzdrowienia. Na dalszych etapach choroby dieta może istotnie wspomóc leczenie farmakologiczne i przyśpieszyć powrót do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Prowadzimy pacjentów z wieloma schorzeniami. Przygotowujemy:

Literatura

Przy opracowaniu poszczególnych zaleceń dietetycznych wykorzystano następujące pozycje literatury:

  • Ciborowska H., Rudnicka A., 2016, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wyd. PZWL, wydanie 4 rozszerzone i uaktualnione, Warszawa.
  • Gawęcki J., 2012, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Nauk. PWN, tom 1, wydanie 3, Warszawa.
  • Gawęcki J., Roszkowski W., 2012, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wyd. Nauk. PWN, tom 3, wydanie 1, Warszawa.
  • Grzymisławski M., Gawęcki J., 2012, Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. Nauk. PWN, tom 2, wydanie 2 zmienione, Warszawa.
  • Jarosz M., 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
  • Mann J.I., 2006, Evidence-Based Nutrition Recommendations for the Treatment and Prevention of type 2Diabetes and the Metabolic Syndrome, Food Nutr Bull. 27, 2, 161166.
  • Tenner S., Baillie J., Dewitt J.,Vege S.S., 2013, American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis, The American Journal of Gastroenterology, 108 (9): 1400–1415.