All In UJ to stowarzyszenie studentów, które od 2012 roku stara się zmieniać studencką rzeczywistość Krakowa. Działa w 4 filarach: NAUKI, IMPREZY, KULTURY oraz SPORTU. Wyróżnia się odważnymi akcjami promocyjnymi we wszystkich zakresach swojego funkcjonowania.

Filar SPORT stowarzyszenia All in UJ zajmuje się szeroko pojętą tematyka zdrowego stylu życia. Promuje aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zachęca wszystkich swoich członków, jak i sympatyków do aktywnych spotkań i ruchu w każdy dzień. Przekonuje również, że właściwe żywienie wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i samopoczucie.

Pułap to najszerszy zakres pomysłów na upowszechnianie zdrowego stylu życia – stowarzyszenie, którego działania nakierowano na promocję zdrowia, kultury, edukacji oraz krzewienie turystyki, rekreacji i sportu.

Stowarzyszenie WIOSNA to organizacja, której celem jest pomoc ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzone i doskonalone są systemy pomnażania dobra – oparte na idei miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Akcje Stowarzyszenia opierają się na mechanizmie pośredniczenia – pomoc nie jest udzielana bezpośrednio, lecz w organizacji stworzono struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi.