Jak przygotować się na pierwsze spotkanie ?

Gdy spotkanie z dietetykiem jest podyktowane jednostką chorobową

 1. Proszę o zabranie z sobą na spotkanie z dietetykiem całej dokumentacji medycznej
 2. Proszę o zabranie z sobą wykazu wszystkich przyjmowanych obecnie leków i suplementów.
 3. Proszę o notowanie przez 2-3 dni wszystkich spożywanych produktów i potraw i zabranie tych notatek z sobą na spotkanie – umożliwi to ocenę aktualnego sposobu żywienia.
 4. Proszę o zabranie z sobą aktualnych wyników morfologii krwi, glukozy i cholesterolu – za aktualne przyjmujemy wyniki z ostatnich 4 miesięcy.

Gdy spotkanie z dietetykiem jest podyktowane redukcją masy ciała

 1. Proszę o zabranie z sobą na spotkanie z dietetykiem wykazu wszystkich przyjmowanych obecnie leków i suplementów.
 2. Proszę o zabranie z sobą aktualnych wyników morfologii krwi, glukozy i cholesterolu – za aktualne przyjmujemy wyniki z ostatnich 4 miesięcy.
 3. Proszę o notowanie przez 2-3 dni wszystkich spożywanych produktów i potraw i zabranie tych notatek z sobą na spotkanie – umożliwi to ocenę aktualnego sposobu żywienia.

Gdy spotkanie z dietetykiem jest podyktowane zwiększeniem efektywności treningów

 1. Proszę o zabranie z sobą na spotkanie z dietetykiem wykazu wszystkich przyjmowanych obecnie leków i suplementów.
 2. Proszę o zabranie z sobą planu treningowego jeśli jest taki wdrożony.
 3. Proszę o zabranie z sobą aktualnych wyników morfologii krwi, glukozy i cholesterolu – za aktualne przyjmujemy wyniki z ostatnich 4 miesięcy.
 4. Proszę o notowanie przez 2-3 dni wszystkich spożywanych produktów i potraw i zabranie tych notatek z sobą na spotkanie – umożliwi to ocenę aktualnego sposobu żywienia.

Gdy spotkanie z dietetykiem jest podyktowane ciążą

 1. Proszę o zabranie z sobą na spotkanie z dietetykiem całej dokumentacji medycznej
 2. Proszę o zabranie z sobą wykazu wszystkich przyjmowanych obecnie leków i suplementów.
 3. Proszę o zabranie z sobą aktualnych wyników morfologii krwi i glukozy – możliwie najnowsze.
 4. Proszę o przypomnienie masy ciała sprzed ciąży
 5. Proszę o notowanie przez 2-3 dni wszystkich spożywanych produktów i potraw i zabranie tych notatek z sobą na spotkanie – umożliwi to ocenę aktualnego sposobu żywienia.