Potrzeba/możliwość zmiany – wybrane wnioski końcowe

10.11.2014

Jako podsumowanie naszego projektu [przyp. Stan odżywienia i błędy dietetyczne mieszkańców Krakowa] zaproponowaliśmy możliwe rozwiązania prezentowanych wcześniej problemów (Wskaźnik masy ciała mieszkańców Krakowa; Stan świadomości żywieniowej mieszkańców Krakowa w wieku 65+; Skrupulatność przestrzegania diety wśród mieszkańców Krakowa). Możliwości w tym względzie są znacznie ograniczone, szczególnie dlatego, że większość osób przeświadczona jest, że posiada odpowiednią wiedzę na temat prawidłowego sposobu odżywiania się. Podstawowym zatem zadaniem jest uświadomienie braku wystarczającej wiedzy nt zasad prawidłowego odżywiania się  i przekonanie części społeczeństwa do zmiany ich nawyków żywieniowych, głównie poprzez organizowanie tematycznych szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, itp. Wpłynie to na poprawę jakości spożywanych produktów i potraw, poprawę stanu odżywienia, a w konsekwencji na poprawę stanu naszego zdrowia.