Skrupulatność przestrzegania diety wśród mieszkańców Krakowa

30.09.2014

W ramach projektu Stan odżywienia i błędy dietetyczne mieszkańców Krakowa zajęliśmy się między innymi określeniem skrupulatności przestrzegania diety wśród mieszkańców Krakowa.

Dieta jest często rozumiana jako rygorystyczne ograniczenie spożywania miłych naszemu podniebieniu i kubkom smakowym produktów i potraw. Tak naprawdę termin dieta określa sposób odżywienia i nie musi mieć nic wspólnego np. z odchudzaniem. Większość z nas jest na diecie zwyczajowej – naturalnej – typowej dla danej społeczności. Często jednak się zdarza, że w naszym jadłospisie pojawią się produkty dodatkowe [czyt. przekąski], które w większym bądź mniejszym stopniu wpływają na bilans składników pokarmowych. Bilans ten jest istotny szczególnie dlatego, że bezpośrednio wpływa na szybkość przemian metabolicznych w naszym organizmie. Jak jednak jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakim stopniu przestrzegamy diety? Jak bardzo jesteśmy skłonni do jej przestrzegania – niezależnie od stopnia jej surowości? Postanowiliśmy to sprawdzić. Wszystkim osobom biorącym udział w projekcie [przyp. 433 osobom] zaproponowaliśmy podjęcie próby przestrzegania przez 2 dni zaproponowanej przez każdego z nich diety. Chęć uczestnictwa w tym badaniu wyraziło 314 osób. Każda z nich miała zapisać, co planuje zjeść przez dwa kolejne dni – dietetycy zostawili tu pełną dowolność co do ilości i jakości posiłków. Na trzeci dzień osoby biorące udział w badaniu przesyłały do dietetyka informację o tym, co faktycznie zjadły. Na tej podstawie określiliśmy, w jakim stopniu udało się zastosować do własnych planów. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu 287 przesłało swoje zestawienia.

Średnie plany na dwa dni były bardzo zróżnicowane (ryc. 1) i były o wiele bardziej restrykcyjne wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Aż 34% spośród osób biorących udział w badaniu (97 osób) zaplanowało dla siebie dietę na poziomie 1500 – 2000 kcal, 40% (116 osób) – dietę 2000 – 2500 kcal, 20% (58 osób) – dietę 2500 – 3000 kcal, 5% (14 osób) – dietę 3000 – 3500 kcal, a 2 osoby dietę powyżej 3500 kcal.

ryc 4-1

Ryc. 1. Plany żywieniowe osób objętych badaniem

Dietetyk sprawdzał ilu osobom udało się zastosować do zaproponowanych jadłospisów (tab. 1, ryc. 2). Sprawdzał również jak znacząca była rozbieżność w stosunku do planu. Okazuje się, że tylko 148 osób (z 287 – 51,6%) zastosowało się do własnych jadłospisów.  Byli to mężczyźni, którzy zaproponowali dietę na poziomie 3000-3500 kcal (84,6% zgodności z planami) oraz 2500-3000 kcal (63,8% zgodności z planami). Ponad 26% badanych spożywało mniejsze posiłki niż planowali, a 22% badanych spożywało posiłki większe.

tab 4-1

Tab. 1. Skrupulatność przestrzeganej diety

ryc 4-2

Ryc. 2. Skrupulatność przestrzeganej diety

Zaznaczyć tu jednak należy, że dostarczanie w codziennym jadłospisie zarówno zbyt mało, zbyt dużo, jak i niewłaściwie zbilansowanych składników odżywczych nie jest dla nas korzystne. Wpływa to także na zróżnicowaną ilość dostarczanych witamin i minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jest zatem w tym względzie jeszcze bardzo wiele do zrobienia – najlepsza bowiem dieta nie będzie korzystna dopóki nie będzie przestrzegana – niekoniecznie ściśle, ale względnie dokładnie.