Wpływ czerwonego wina na rozwój nowotworów

5.06.2014

Spożycie alkoholu jest tematem istotnym z punktu widzenia potencjalnych znamion leczniczych sugerowanych przez część środowiska lekarskiego. Podkreślają oni, że spożycie alkoholu w niewielkich ilościach jest / może być częścią zdrowej diety. Wielu badaczy, w tym także dietetyków, w ciągu wieloleci starało się wywyższyć na piedestał spośród wszystkich alkoholi czerwone wino – przez jego właściwości antyoksydacyjne i kardioprotekcyjne. Czy faktycznie wino, które na pierwszy rzut oka ma w swoim składzie głównie wodę i alkohol, czasem także cukry, wielocukry, kwasy aromatyczne, witaminy i minerały może mieć duży wpływ na komórki nowotworowe ? Adam Frampton i Justin Stebbing w Lancet Oncology w 2012 roku zaprezentowali swoje stanowisko. Enolodzy (enologia – nauka zajmująca się kwestiami związanymi z winem i jego produkcją) identyfikują jednak w winach ponad 500 związków chemicznych, w tym ok. 160 estrów. W winach znajdziemy także mnóstwo biologicznie czynnych polifenoli, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów. Polifenole są antyoksydantami i tym samym hamują rozwój miażdżycy i chorób zapalnych. Ich rola w profilaktyce raka jest jednak niejednoznaczna. Pojedyncze badania wskazują, że wino może zmniejszyć ryzyko wielu nowotworów, w tym górnych części przewodu pokarmowego, płuc, jelita grubego czy skóry. Jednym z najczęściej badanych polifenoli czerwonego wina jest resweratrol, a wyniki badań opisane w czasopiśmie Science wskazują, że resweratrol utrudnia rozwój komórek nowotworowych na kilku etapach. Japońskie badania wskazują, że resweratrol może mieć wpływ na tłumienie komórek nowotworowych piersi. Inne badania były prowadzone w latach 1980 – 2008 wśród ponad 100 000 pielęgniarek. Każda z badanych osób co 2 lata przedstawiała raport z tego ile i jakiego alkoholu wypijała w poszczególnych miesiącach. U ponad 7500 badanych kobiet rozwinęła się inwazyjna forma raka piersi. Spożycie alkoholu (bez względu na ilość, jak i rodzaj) nie miało żadnego znaczenia – nie wykazano żadnych korelacji pomiędzy rozwojem raka piersi a spożytym alkoholem. Zdaniem badaczy prawdopodobnie korzystne działanie resweratrolu jest tłumione przez inne związki zawarte w alkoholu. Brak jest jakościowo dobrych doniesień (szczególnie wśród badań na ludziach) świadczących, że alkohol ma działanie antykancerogenne. Brak doniesień nie oznacza jednak, że alkohol nie ma takiego działania. Alexander Fleming, twórca penicyliny i laureat nagrody Nobla stwierdza – penicylina leczy, ale wino sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Pamiętajmy jednak, że zbyt duże spożycie alkoholu niezależnie od istnienia właściwości leczniczych nie przyczyni się do poprawy naszego zdrowia.


Źródło:

Frampton A.E., Stebbing J., 2012, Raising a glass of red wine against cancer, or not? Lancet Oncology 13, 7, s. 669-670