Warsztaty żywieniowe – „Co wiem o zdrowym odżywianiu?”

17.10.2015

Projekt Co wiem o zdrowym odżywianiu jest odpowiedzią na niską świadomość żywieniową Polaków. Taki stan rzeczy opisywany jest w literaturze od wielu lat, a i badania członków stowarzyszenia przeprowadzone w 2014 roku na grupie 387 studentów ukazały niski poziom ich świadomości żywieniowej. Studenci są grupą bardzo podatną na zmianę swoich zachowań i poglądów stąd też projekt skierowany został właśnie do nich – studentów uczelni krakowskich pochodzących z województwa małopolskiego.

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów w zakresie żywienia człowieka dla 56 studentów uczelni krakowskich z województwa małopolskiego w terminie od 11.10.2015 do 10.11.2015r. Zorganizowane zostaną 4 grupy szkoleniowe (po 14 osób w każdej). Dla każdej grupy przewidziane są  4 spotkania, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu, przez 4 kolejne tygodnie (pierwsze spotkanie 2h 15 min, kolejne 1,5h). W ich trakcie przedstawione zostaną następujące treści:

Na 1 spotkaniu:

 • Omówienie znaczenia poszczególnych składników pokarmowych w funkcjonowaniu organizmu.
 • Analiza składu ciała – wraz z pomiarem składu ciała wszystkich uczestników projektu i analiza zapisu dokonanych pomiarów (analiza składu ciała) ukazuje masę tkanki tłuszczowej, masę mięśni, zawartość wody w organizmie, wiek metaboliczny organizmu oraz masę ciała).
 • Obliczanie: wskaźnika masy ciała (BMI), należnej/prawidłowej masy ciała (NMC), podstawowej przemiany materii (PPM), całkowitej przemiany materii (CPM).

• Na 2 spotkaniu:

 • Przedstawienie norm żywieniowych na wszystkie składniki odżywcze (w tym zapotrzebowania na witaminy i minerały – zgodnie z założeniami Instytutu Żywności i Żywienia).
 • Omówienie zasad podaży organizmu na składniki odżywcze w poszczególnych porach dnia.
 • Przygotowanie przez uczestników projektu dziennego rozłożenia posiłków z uwzględnieniem ich kaloryczności, wykonywanego zajęcia oraz aktywności fizycznej.

• Na 3 spotkaniu:

 • Omówienie zasad planowania jadłospisów.
 • Przygotowanie przez uczestników jadłospisu 5-posiłkowego na 1 dzień z rozpisaniem wszystkich składników odżywczych, dostarczonych witamin i minerałów.

Na 4 spotkaniu:

 • Weryfikacja jadłospisów przygotowanych na spotkaniu nr 3 wraz ze wskazaniem błędów i prawidłowych treści w nich zawartych.
 • Omówienie jadłospisów przygotowanych przez uczestników.
 • Wskazanie dobrych i słabych stron jadłospisów.
 • Wskazanie możliwości poprawy błędów.
 • Przedstawienie zmodyfikowanych jadłospisów i zmian jakie wyniknęły w związku z powyższym na zaspokojenie potrzeb życiowych organizmu.

Warsztaty mogą się odbywać dzięki dofinansowaniu z FIO Małopolska Lokalnie i Województwa Małopolskiego.

dodatkowe informacje na stronie – stowarzyszeniepulap.pl