Jedzenie emocjonalne i stres będący wynikiem krótkiego snu na konsumpcję żywności

2.01.2015

Zachowania żywieniowe zależne są od wielu czynników, zarówno natury psychicznej, społecznej, ekonomicznej, jak i fizycznej. Wśród ostatniej z tych grup istotną rolę odgrywa długość i jakość snu. Zbyt krótki czas jego trwania jest ściśle skorelowany m.in. ze wzrostem BMI, zaburzeniami odżywiania, stresem emocjonalnym, czy neuroendokrynną kontrolą apetytu. Liczne badania wskazały, że u osób dorosłych istnieje negatywna liniowa korelacja między niedostateczną liczbą godzin snu a wielkością BMI. U dzieci krótki czas snu wiąże się bezpośrednio ze zwiększonym ryzykiem otyłości (korelacja w tym względzie jest o wiele większa niż w przypadku osób dorosłych). Co więcej – zbyt długi sen (powyżej 8 godzin) – wpływa istotnie na zwiększenie ryzyka otyłości. Badania Dwecka, Jenkinsa i Nolana z 2013 roku pokazują, iż długość snu wpływa bezpośrednio na jakość spożywanych posiłków, w tym głównie przekąsek. Zbyt krótki sen (poniżej 7 godzin na dobę) jest związany z ograniczeniem spożycia owoców i warzyw oraz ze wzrostem spożycia bogato-energytycznych, lecz odżywczo pustych kalorii, w tym ciastek, krakersów, czekolady, czy żelków. Wraz ze skróceniem czasu trwania snu wzrasta dodatkowo ilość spożytych kalorii z tłuszczu.

Zaznaczyć tu jednak należy, że zależność pomiędzy długością trwania snu a jedzeniem emocjonalnym dotyczy w głównej mierze tych osób, u których ma miejsce spożywanie pokarmów w sytuacjach stresowych. Badania Dwecka i innych ukazały, że ilość spożywanych kalorii może wzrosnąć nawet trzykrotnie (ryc. 1). Nie bez znaczenia pozostaje tu sam stresor, jak i wrażliwość badanej osoby na określony bodziec wywołujący stres, który w znacznym stopniu wpływa na jedzenie emocjonalne.

Ryc. 1. Średnie spożycie kalorii związane z jedzeniem emocjonalnym (linia przerywana) i w warunkach bezstresowych (linia ciągła) przy normalnym i zbyt krótkim czasie trwania snu u osób podatnych i niepodatnych na jedzenie emocjonalne

jedzenie emocjonalne - ryc


 

Źródło:

Dweck J.S., Jenkins S.M., Nolan L.J., 2014, The role of emotional eating and stress in the influence of short sleep on food consumption, Appetite, 72, s. 106–113